Korte Annonser

Disse er uunnværlige på sosiale medier og som reklamer. Korte annonser gjør det mulig å levere den nødvendige beskjeden til mennesker på kort tid uten å kjede dem for mye.

Design for sosiale medier

I dag der annonsering av identiteten til firmaer på digitale plattformer øker i viktighet, er det utrolig viktig å ha design for sosiale medier som er skapt med det samme institusjonelle rammeverket som å ha en nettside.

Design for sosiale medier gjør det mulig å berike og styrke imaget til firmaer innen deres egne kommunikasjonsnettverk.

Vi projekterer imaget til firmaer med det beste grafiske designet og organiserer harmonisering av innhold med respekt for kommunikasjonen de etablerer med følgerne deres.

Animasjon