KATALOGS- OCH BROSCHYRDESIGN

Katalogdesign måste skapas för att beskriva varumärket korrekt eftersom det är ett av de mest använda verktygen bland tryckta kommunikationsstrategier. Kataloger är indelade i två grupper som institutionell katalog (även känd som firma katalog) och produktionskatalog. I de institutionella katalogerna beskrivs information om den institutionella strukturen och vad dessa företag gör och liknande frågor. Å andra sidan annonseras företagets produkter och tjänster i produktkatalogen.

När katalogdesign skapas måste man först och främst uppmärksamma att ha en imponerande täckdesign. Katalogskyddsdesignen måste vara lämplig för varumärkesandan, sektorn och kommunikationsåldern eftersom det första intrycket som skapats på målgruppen är en viktig fråga. Vidare måste integritet uppnås på inre sidor och det bör inte påkalla läsarens ögon.

Hashtag media Productions gör det möjligt att uppnå maximal interaktion på målgruppen med de katalogdesigner det projekterar på grund av sin årliga erfarenhet och kunskap. Copywriters inom vårt team skapar textinnehållet i din katalog genom att utföra copywriting som är modernt, innovativt och lämpligt för din målgrupp. En modern katalog utarbetas och tillhandahålls till dig som en följd av designstudier skapade integrerade av kreativa regissörer, konstdirektörer och grafiska designers. Katalogdesign skapade av oss ger ett mervärde till ditt företag och spelar en aktiv roll för att öka antalet kunder du har genom att du kan nå fler personer. Du kan kontakta oss om du vill ha en imponerande katalogdesign för ditt företag också.