KATALOG- OG BROSJYREDESIGN

Katalogdesign må skapes på en måte som korrekt beskriver varemerket siden det er en av de mest brukte kommunikasjonsstrategiene. Kataloger deles inn i to grupper; bedriftskatalog og produktkatalog. I bedriftskatalogen gis det informasjon om den institusjonelle strukturen og hva disse bedriftene gjør. På den andre siden, finner man i produktkatalogen bedriftens produkter og tjenester avertert.

Når katalogdesignet skapes, må oppmerksomhet gis til et imponerende coverdesign. Coverdesignet må stå i stil til varemerkets ånd, sektor og kommunikasjonsalder siden førsteinntrykket man gir målgruppen er utrolig viktig. Videre må integritet oppnås i de indre sidene og bør ikke belaste leserens øyne.

Hashtag media Productions lar deg med sitt katalogdesign oppnå maksimal interaksjon med kundene dine takket være årelang erfaring og kunnskap. Tekstforfattere i vårt team skaper det tekstuelle innholdet i katalogen din ved å bruke en form for copywriting som er moderne, innovativ og egnet til din målgruppe. En moderne katalog blir skapt og gitt til deg som et resultat av designstudier som er blitt innlemmet av de kreative direktørene, kunstdirektørene og grafiske designerne. Katalogdesignet vi skaper gir bedriften din økt verdi og spiller en aktiv rolle i å øke antall kunder ved å la deg kunne nå ut til flere mennesker. Du kan kontakte oss om du også ønsker et imponerende katalogdesign til din virksomhet.